Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. Bevezető Rendelkezések

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a Kalmia.hu online rendelés-közvetítő weboldal (továbbiakban: Platform) használatával és igénybevételével kapcsolatos rendelkezéseket.

 

A Pharmazone WS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-278288, adószáma: 25492606-2-42, székhelye: 1061 Budapest Király utca 12. a továbbiakban: Pharmazone), a Platform tulajdonosa és üzemeltetője. A Platformon a Pharmazone által működtetett Online Patika kategórián kívüli összes egyéb kategória, továbbá a Kalmia Gyógyszertár Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-384756; adószám: 14296949-2-42; székhely: 1106 Budapest, Tündérfürt utca 13-15.; a továbbiakban: Kalmia Gyógyszertár) által működtetett Online Patika kategória és minden ez alatti alkategória található, amely kategóriák használatára és igénybevételére vonatkozó rendelkezéseket a jelen ÁSZF tartalmazza. A Kalmia.hu Platform a jelen ÁSZF szerint rögzített termékek interneten történő rendelését lehetővé tevő, távértékesítési rendszer, rendelést közvetítő weboldal.

 

A Kalmia Gyógyszertár gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedéllyel és érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek keretében gyógyszertárban forgalmazható termékek, így többek között gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz, tápszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek értékesítésére jogosult.

Pharmazone csomagküldő internetes kereskedelem szolgáltatás nyújtása keretében étrendkiegészítő, kozmetikai termékek és egyéb élelmiszer termékek értékesítésére jogosult.

 

Vásárló a fentiekben rögzített termékeket rendelhet a Pharmazone által működtetett Platformon található kategóriákon keresztül leadott rendeléseket Pharmazone az adott kategóriát működtető partner részére továbbítja, a megrendelt termékeket pedig az adott kategóriát működtető partner a rendelés fogadását követően összekészíti és csomagolja, a Pharmazone által összekészített és csomagolt termékeket a Pharmazone-nal szerződéses viszonyban álló futárok szállítják ki a Vásárló részére, míg a Kalmia Gyógyszertár által összekészített és csomagolt termékek kiszállításáról a gyógyszertár gondoskodik.

 

Jelen ÁSZF-el szabályozott Platformon található a Kalmia Gyógyszertár által működtetett Online Patika kategória, a Kalmia Gyógyszertárat vezető, személyes gyógyszertár működtetési joggal rendelkező gyógyszerész felügyelete alatt működik.

 

A jelen ÁSZF szerint szabályozott, házhozszállítással, illetve csomagponti átvétellel teljesítendő rendelések tekintetében, figyelemmel a Vásárló által megrendelt termékkörök típusára az alábbiak szerint jön létre szerződés:

 

(i) amennyiben a Vásárló gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz, tápszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékeket rendel a Platformon található Kalmia Gyógyszertár által működtetett Online Patika kategórián és annak alkategóriáin keresztül úgy a Kalmia Gyógyszertár és a Vásárló között jön létre szerződés

 

(ii) amennyiben a Vásárló csak olyan termékeket rendel, melyek az (i) pontba nem tartoznak, így pl. étrendkiegészítő terméket, kozmetikumot, élelmiszer termékeket rendel a Platformon található Pharmazone által működtetett kategóriákon keresztül úgy a Pharmazone és a Vásárló között jön létre szerződés.

 

(iii) Ugyancsak a Kalmia Gyógyszertár és a Vásárló között jön létre szerződés, amennyiben Vásárló étrendkiegészítő termék, kozmetikum, élelmiszer termékek mellett további gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz, tápszer termékek tekintetében is rendelést ad le.


I.2. A Vásárló személyes adatainak adatkezelője a Kalmia Gyógyszertár és a Pharmazone

I.3. A Vásárló és a Pharmazone, valamint Vásárló és a Kalmia Gyógyszertár között létrejövő szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései kötelezőek, annak minden rendelkezése a szerződéses viszonyban lényeges kérdésnek minősül. A Vásárló nem érvényesíthet kártérítést a Pharmazone-nal és Kalmia Gyógyszertárral szemben, abból adódóan, hogy Pharmazone- és Kalmia Gyógyszertár vonatkozó ÁSZF módosításáról – saját mulasztása miatt – nem, vagy késve szerzett tudomást, az ÁSZF hatályos rendelkezéseit nem tanulmányozta át a Kalmia.hu weboldalon.

 

I.4. Jelen ÁSZF célja a Kalmia.hu Vásárló által történő használata, a jelen ÁSZF szerinti termékek rendelési folyamatának teljeskörű szabályozása. A jelen ÁSZF szerint kerültek rögzítésre a Vásárló által a Kalmia.hu webshop igénybevételére vonatkozó rendelkezések.

II. Általános Rendelkezések

II.1. Az internetes gyógyszer kereskedelemről és annak kockázatairól hasznos információkat talál a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, röviden NNGyK (korábban Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI)) által fenntartott https://ogyei.gov.hu/gyogyszertarkereso oldalon. Itt érheti el az internetes gyógyszer-értékesítésre jogosult gyógyszertárak hivatalos listáját is, amelyet a 41/2007. (IX.19.) EüM rendelet 17.§ (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az NNGyK vezet.

 

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) 2022. január 01. napjától hatályos módosítása szerint a nem vényköteles gyógyszerek online rendeléssel történő csomagküldéses szállítása megszűnik. Ezen termékkör esetében tehát nem vehető igénybe a futárral történő szállítás, csakúgy, ahogyan a csomagpontra és csomag átvevő automatába sem szállíthatóak a nem vényköteles gyógyszerek.
A vény nélküli gyógyszereken kívül minden mást, vagyis az étrendkiegészítőket, gyógyászati segédeszközöket, orvostechnikai eszközöket, tápszereket, fertőtlenítőszereket, szépségápolási termékeket, kozmetikumokat, állatgyógyászati termékeket, a gyógyszertárban forgalmazható egyéb termékeket 2022-ben is lehet rendelni a webshopon keresztül csomagküldő házhozszállítással. Gyógyszer csomagküldéssel történő szállítására azonban nincs lehetőség.

 

Gyógyszer házhozszállítást kizárólag a közvetlen lakossági gyógyszerellátásra jogosult vállalkozás jogszabály szerint arra jogosult szakdolgozója végezhet, ahogyan az eddig is alkalmazandó volt a vény köteles gyógyszerek esetében. A 2022. január 01. napjától hatályba lépő jogszabály módosítás következtében ez valamennyi gyógyszer, így az OTC termékek esetében is követendő eljárás. A nem vényköteles gyógyszerek (OTC termékek) esetében, mint közvetlen lakossági gyógyszerellátásra jogosult vállalkozás, az arra jogosult szakdolgozó személyes közreműködésével biztosítjuk a házhozszállítását a Vásárló részére.

 

A Kalmia.hu vonatkozó aloldala az új szabályozásoknak történő megfelelés érdekében a webshop felületén külön is felhívja a Vásárló figyelmét a termék rendeléssel kapcsolatos lehetőségek nyomon követésére a könnyebb alkalmazhatóság érdekében.

II.2. A webáruházon keresztül megkötött elektronikus szerződésre a 2013. évi V. Törvény (Ptk.), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.), az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény, a gyógyszertárban forgalmazható, valamint készleten tartandó termékekről szóló 2/2008 (I.8.) EÜM rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései alkalmazandók. A szerződés nyelve a magyar. A szerződés papír alapon nem kerül rögzítésre és iktatásra, a szerződés tartalma azonban a Vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló levelekből rekonstruálható. A gyógyszertár a beérkezett megrendelésekről a 41/2007. EüM rendelet 19. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal módosíthatatlan nyilvántartást vezet, a megrendeléstől számított legalább 5 évig.

II.3. Az internetes áruházban értékesített termékek eredete igazolt, a forgalmazott gyógyszerek hatósági engedéllyel rendelkező nagykereskedőktől származnak, lejárati idejük nem rövidebb, mint 3 hónap.

II.4. A honlapon feltüntetett árak bruttó árak, a csomagolás költségét és az ÁFÁ-t tartalmazzák. A vásárlás során a Vásárló által a megrendelés véglegesítését megelőzően ellenőrzött és a visszaigazolt vételárat és szállítási költséget kell kifizetni, egyéb fizetési kötelezettség nem keletkezik.

II.5. Gyógyszer 14 éven aluli személynek nem adható ki. Gyógyszerszállítás esetén a kézbesítő köteles meggyőződni az átvevő életkoráról, amennyiben az átvevő nem bizonyítja hitelt érdemlően, hogy elmúlt 14 éves, a kézbesítő az átvételt megtagadhatja. A vényköteles gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök nem rendelhetők a Kalmia.hu webshop igénybevételével, mert ezt jogszabály tiltja. A speciális tárolási hőmérsékletet igénylő termékek rendelésére sincs lehetősége a Vásárlónak. A nem vényköteles webshopon keresztül rendelhető gyógyászati segédeszközök listáját a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004 (XI.23.) EÜM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

II.6. Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a megvásárolt termékeket körültekintően használja, a tájékoztatót vagy a használati útmutatót az alkalmazás előtt feltétlenül elolvassa el, szükség esetén a termék használata tekintetében szakemberrel konzultál.

II.7. Vásárló tudomásul veszi, hogy a kiszállítást végző a kiszállítást jogosult megtagadni, amennyiben a kiszállítás a szállítást végző személy részére az élet-testi épséget és/vagy a vagyonbiztonságot veszélyeztető körülmény, bármely akadály áll fenn (pl. sztrájk, tüntetés, járványhelyzet miatt elrendelt kijárási korlátozás stb.)

III. Vásárlási feltételek, a megrendelés folyamata

III.1. A Platform vonatkozó aloldalon webáruházban megvásárolható termékek közvetlen kereséssel találhatók meg. Keresni többek között termék névre, illetve Kalmia Gyógyszertár által működtetett Online Patika kategóriában hatóanyagra, tünetre lehetséges. A találatok közül választva van lehetőség megtekinteni az egyes termékekről készült fényképeket, tulajdonságaikról szóló leírásokat, a termékek egyes választható kiszereléseit, az akciós kedvezményeket és a bruttó vételárat.

 

III.2. Amennyiben a Vásárló gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz, tápszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékeket rendel a Platformon található Kalmia Gyógyszertár által működtetett Online Patika kategórián és alkategóriáin keresztül, úgy a Kalmia Gyógyszertár és a Vásárló között jön létre szerződés a rendelés tekintetében.

 

Amennyiben a Vásárló a III.2. pont első bekezdésébe nem tartozó termékeket, így pl. étrendkiegészítő terméket, kozmetikumot, élelmiszer termékeket rendel a Platformon úgy a Pharmazone és a Vásárló között jön létre szerződés.


Ugyancsak a Kalmia Gyógyszertár és a Vásárló között jön létre szerződés, amennyiben Vásárló étrendkiegészítő termék, kozmetikum, élelmiszer termékek mellett további gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz, tápszer termékek tekintetében is rendelést ad le.

 

III.3. Az akciós ajánlatok csak a megjelölt időszakokban, az egyes termékeknél meghatározott mennyiség, vagy a készlet erejéig érvényesek.

III.4. A Platform vonatkozó kategóriájában megadott készletadatok tájékoztató jellegűek, minden esetben a megrendelést követően kerül visszaigazolásra. A folyamatos értékesítés miatt esetleges készlethiány előfordulhat, mely esetben vásárló értesítést kap. A megrendelések visszaigazolása munkanapokon történik, melyről szintén értesítést kap a Vásárló. A készlet rendelkezésre állása tekintetében az alábbi tájékoztató jelzések kerülnek a webshopon feltüntetésre:

 • Azonnal szállítjuk: A termékre leadott megrendelést nagy valószínűséggel ki fogjuk tudni szolgálni.
 • Nincs készleten: A termék jelenleg nincsen készleten, rendelés jelen pillanatban nem lehetséges, várhatóan azonban 1-3 munkanapon belül elérhető, rendelhető lesz.

 

Amennyiben a Vásárló a Platform használatával a vonatkozó kategórián keresztül, elektronikus úton megrendelést ad le, a Kalmia.hu webshop a megrendelés beérkezésétől számított 1 órán belül rendelés összesítést küld a Vásárló részére a megrendelése tudomásul vételéről és annak feldolgozásáról. A visszaigazolás a 41/2007. EüM rendelet 19. § (1) bekezdése szerinti érdemi visszajelzésnek minősül. Feldolgozást követően a Vásárló megerősítést kap a termék(ek) rendelkezésre állásáról, a csomag összekészítéséről. A Vásárló ugyancsak értesítést kap azon esetben is, ha a termék ugyan készleten van, azonban minőségi problémák következtében az nem szolgálható ki (pl sérült csomagolás).


III.5. Előfordulhatnak olyan termékek, melyek csak korlátozottan érhetők el. A webshopban leadott megrendelések visszaigazolásra kerülnek, az aktuálisan elérhető készletek függvényében, esetleges készlethiány így is előfordulhat, ez esetben a Vásárló értesítést kap. A webshopban leadott megrendelések kizárólag abban az esetben vehetők át, amikor azok visszaigazolásra kerültek e-mailben. A munkanapon 13:00 órát követően leadott rendeléseket a rendszer a következő munkanapon dolgozza fel. A kiválasztott és megrendelt termékek összeállítását, csomagolását követően megküldött e-mailben megerősítésre kerül a rendelés fogadása. A csomagolást követően a Vásárló szintén e-mailben értesül az elektronikus számla megküldéséről is. Vásárló az elektronikus számla alkalmazását, annak befogadását kifejezetten elfogadja, ahhoz hozzájárul.

 

A visszaigazolt megrendelések általában a visszaigazolás napját követő munkanapon, de legkésőbb a visszaigazolás napjától számított legfeljebb 3 munkanapon belül teljesülnek. A munkanapon 13:00 óráig beérkezett rendelések GLS házhozszállítás, csomagpont és automata esetén még aznap átadásra kerülnek a szállítónak, így a termék várhatóan – a szállítást végző vállalkozás kapacitása/teljesítőképessége függvényében - a következő 1-3 munkanapon kiszállításra kerül a megrendelésben választott helyre. Az ExpressOne házhozszállítás és Foxpost csomagautomatába történő rendelésnél a csomagok 1-3 munkanapon belül kerülnek átadásra a futárszolgálat részére, így a termékek várhatóan – a szállítást végző vállalkozás kapacitása/teljesítőképessége függvényében - a következő 1-5 munkanapon kiszállításra kerül a megrendelésben választott helyre. Amennyiben a megrendelés teljesítésére a fenti határidőben a webshopon kívül álló okból (pl. futár cégek leterheltsége) nincs lehetőség, úgy erről, illetve a szállítás várható határidejéről soron kívül, elektronikus levélben és/vagy telefonon kap értesítést a Vásárló.

 

Amennyiben a rendelés leadására olyan kiemelt szezonban kerül sor (pl. karácsonyi ünnepi időszak, egyéb kiemelet vásárlási időszak), amely időszakra tekintettel a házhozszállítás esetében a késedelem fennállhat, úgy annak tényét Vásárló tudomásul veszi, e körben a webshop működésével, teljesítésével kapcsolatos igénnyel, követeléssel nem élhet. A kiemelt vásárlási szezonnal kapcsolatban az érintett aloldalon az adott időszakban tájékoztatást kerül közzétételre.

 

A futár a vásárlót telefonon értesíti a kiszállítás időpontjáról, amennyiben rendelkezik a vásárló által megadott telefonos elérhetőséggel. A küldemény sikeres kézbesítésére a Pharmazone és a Kalmia Gyógyszertár Kft. garanciát nem vállal.
Vásárló tudomásul veszi, hogy kiszállítás nem lehetséges tanyára, dűlőre, helyrajzi szám szerint meghatározott címre.

III.6. A megrendelési folyamat a vásárolni kívánt termék(ek) kosárba helyezésével kezdődik. A kosár tartalmát a Vásárló bármikor megtekintheti a „Kosár” ikonra kattintva. A megvásárolni kívánt termék(ek) darabszáma szabadon beállítható, azonban egy típusú termékből maximum 20 db vásárolható. Nagy térfogatú vagy súlyú termékekből a maximum rendelhető mennyiség 1, 5 vagy 10 db. A „töröl” ikon használatával a kosárba tett tétel kikerül a kosárból. A kosár tartalmának módosítását követően az adatok automatikusan frissülnek. A „Vissza” gomb használatával visszatérhet a webshopba és a kosár tartalmát újabb termékekkel egészítheti ki. A vásárlási folyamat a „Kosár megtekintése” után a kosárösszesítőben a „Megrendel” gomb megnyomásával kezdeményezhető.

 

Adatbeviteli hibák javítása: A Vásárlónak a Megrendelés bármely szakaszában és a megrendelés Pharmazone és/vagy a Kalmia Gyógyszertár részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a szemetes kuka „töröl” ikonra kattintva.


III.7. Vásárlást regisztrált és nem regisztrált Vásárlók is kezdeményezhetnek. A regisztrációval, vagy a megrendelés elküldésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait az adatkezelési nyilatkozat szerint kezelésre, illetve átadásra kerüljenek. Amennyiben Vásárló a korábbi vásárlásai során már regisztrált a webshopban, e-mail cím és jelszó alkalmazásával is beléphet és így folytathatja a vásárlást. A Vásárlónak a belépési felületen lehetősége van elfelejtett jelszavát megváltoztatni.

III.8. A regisztráció során az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, számlázási és szállítási cím, telefonszám, Jelszó, cég esetén adószám, nyilatkozat arról, hogy elmúlt-e 18 éves. A belépési felületen Vásárlónak lehetősége van elfelejtett jelszavát megváltoztatni. Regisztrációhoz az ÁSZF megtekintése és elfogadása szükséges. A regisztráció során lehetősége nyílik a Vásárlónak feliratkozni a Pharmazone Platform üzemeltető által kezelt hírlevélre is. A feliratkozás önkéntes.

 

A vásárlás regisztráció nélkül is végrehajtható. Ebben az esetben a vásárláshoz a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, számlázási és szállítási cím (vagy átvételi pont), telefonszám, cég esetén adószám, nyilatkozat arról, hogy elmúlt-e 18 éves. A személyes adatok megadását követő lépés a szállítási mód és - szükség esetén a - szállítási cím, telefonszám rögzítése.

III.9. A Vásárlónak lehetősége van a +36 1 444 9 444 telefonszámon keresztül az általa kiválasztott termék telefonon keresztül történő személyes megrendelésére. A telefonos rendelés felvétel során a Vásárlótól az alábbi adatok megadására köteles: (i) termék megnevezése és mennyisége, (ii) számlázási név és cím (iii) szállítási név és cím (iv) telefonos elérhetőség megadása (v) elektronikus levelezési cím megadása (vi) kapcsolattartó neve (vii) szállítási mód és fizetési mód megjelölése. A Vásárló a telefonon keresztül történő rendelés esetében felhatalmazást ad az ügyintéző részére, hogy az általa megadott adatok és igények alapján a Vásárló helyett és nevében eljárva az ügyintéző rendelést adjon le.

 

Vásárló az ÁSZF és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit köteles elfogadni a rendelés megadásához, teljesítéséhez. A rendelést követően Vásárló elektronikus úton visszaigazolást kap, amely visszaigazolás csatolmánya a Vásárló által elfogadott ÁSZF szövegezést is tartalmazza.

III.10. A webshopban az alábbi szállítási módok érhetők el:

Online Patika kategórián kívüli összes egyéb kategóriát érintő szállítási módok:

a) házhozszállítás GLS futárszolgálattal a megadott címre. A házhozszállítás díja 2.090 Ft, 30.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. Ha munkanapon 13 óráig leadásra kerül a rendelés, akkor a kiszállítás jellemzően a következő munkanapon megtörténik, egy előre jelzett (email és SMS), 3 órás idősávban. A kiszállítás egyebekben legfeljebb 5 munkanapot vehet igénybe. A szerződéskötés a Pharmazone-nal, történik. A rendelést a Paharmazone nevében fogja a Kalmia.hu webshop visszaigazolni, a teljesítést a Pharmazone végzi. A kiszállítások időbeni szervezését a jelen ÁSZF szerinti futárcég végzi (GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.). A futárcég a vásárlónak e-mailben visszajelzést küld a csomag adatok regisztrációs rendszerben történő rögzítéséről. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén általában az ezt követő munkanapon vehető át a rendelés a szállítást végző vállalkozás kapacitása/teljesítőképessége függvényében. A kiszállítás idejéről a vásárló a kézbesítés napján e-mailben és sms-ben értesítést kap az átvétel várható időtartamáról 3 órás időintervallum rögzítésével.

A GLS házhozszállítás esetén a rendelés során online bankkártyával, előre utalással, vagy az átvételkor a futárnál bankkártyával vagy készpénzzel van lehetőség rendezni a vételárat. Az át nem vett csomagokat a futárcég megkísérli egy következő napon kézbesíteni. A sikertelen kézbesítés esetén felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot. Ha az ismételt próbálkozás során sem sikerül kézbesíteni a csomagot, akkor a futárszolgálat visszaszállítja a csomagot a Pharmazone részére. Ebben az esetben Pharmazone a visszaszállítás költségét a vásárlóra terheli, mely megegyezik a kiszállítás díjával. Vásárló tudomásul veszi, hogy abban az esetben is köteles a Vásárlónak felróható okból történő átvétel elmaradása esetén a szállítási díj megfizetésére, amennyiben ingyenes házhozszállításra került sor. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Vásárló tudomásul veszi, hogy termékek kiszállítására az alábbi módon és feltételekkel van lehetőség:
35 kg, és/vagy 0,085 m3 nagyságú doboz méret.

Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen súly és/vagy méret meghatározás túllépését eredményező megrendelés esetén a rendelés tekintetében emelt összegű szállítási díj alkalmazása vagy a megrendelés nem teljesítésére kerülhet sor. Vásárló a részleteket az adott szállítási módra vonatkozó szolgáltatás weboldalán érheti el.

b) házhozszállítás ExpressOne futárszolgálattal a megadott címre. A házhozszállítás díja 1.190 Ft, 25.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. Ha munkanapon 13 óráig leadásra kerül a rendelés, akkor a kiszállítás jellemzően a következő munkanapon megtörténik, egy előre jelzett (email és SMS), 2 órás idősávban. A kiszállítás egyebekben legfeljebb 5 munkanapot vehet igénybe. A szerződéskötés a Pharmazone-nal történik. A rendelést a Pharmazone nevében fogja a Kalmia.hu webshop visszaigazolni, a teljesítést a Pharmazone végzi. A kiszállítások időbeni szervezését a jelen ÁSZF szerinti futárcég végzi (Express One Hungary Kft.). A futárcég a vásárlónak e-mailben visszajelzést küld a csomag adatok regisztrációs rendszerben történő rögzítéséről. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén általában az ezt követő 1-3 munkanapon belül vehető át a rendelés a szállítást végző vállalkozás kapacitása/teljesítőképessége függvényében. A kiszállítás idejéről a vásárló a kézbesítés napján e-mailben és sms-ben értesítést kap az átvétel várható időtartamáról 2 órás időintervallum rögzítésével.

Az ExpressOne házhozszállítás esetén a rendelés során online bankkártyával, előre utalással, vagy az átvételkor a futárnál bankkártyával vagy készpénzzel van lehetőség rendezni a vételárat. Az át nem vett csomagokat a futárcég megkísérli egy következő napon kézbesíteni. A sikertelen kézbesítés esetén felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot. Ha az ismételt próbálkozás során sem sikerül kézbesíteni a csomagot, akkor a futárszolgálat visszaszállítja a csomagot a Pharmazone részére. Ebben az esetben Pharmazone a visszaszállítás költségét a vásárlóra terheli, mely megegyezik a kiszállítás díjával. Vásárló tudomásul veszi, hogy abban az esetben is köteles a Vásárlónak felróható okból történő átvétel elmaradása esetén a szállítási díj megfizetésére, amennyiben ingyenes házhozszállításra került sor. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Vásárló tudomásul veszi, hogy termékek kiszállítására az alábbi módon és feltételekkel van lehetőség:
31 kg, és/vagy 0,085 m3 nagyságú doboz méret.

Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen súly és/vagy méret meghatározás túllépését eredményező megrendelés esetén a rendelés tekintetében emelt összegű szállítási díj alkalmazása vagy a megrendelés nem teljesítésére kerülhet sor. Vásárló a részleteket az adott szállítási módra vonatkozó szolgáltatás weboldalán érheti el.

c) átvétel GLS csomagautomatában. A csomagautomatába szállítás díja 850 Ft, 17.500 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. A szerződéskötés a Pharmazone-nal történik. A rendelést a Pharmazone nevében fogja a Kalmia.hu webshop visszaigazolni, a teljesítést a Pharmazone végzi. A csomagautomaták listáját a megrendelési folyamat során a GLS csomagautomatás szállítást kijelölve lehet megtekinteni. Az automatákba történő szállítást a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi, mely 1-3 munkanapot vesz igénybe. A vásárló emailben és SMS-ben értesítést kap, amikor a csomag megérkezett a választott automatába, ahol 3 napig őrzik azt. Csomagautomatán keresztüli kiszállítás esetén legfeljebb 9 munkanapon belül vehető át a rendelés.

Csomagautomata igénybevételével történő szállítási mód esetében a rendelés során online bankkártyával, előre utalással, vagy az átvételkor az automatánál bankkártyával van lehetőség rendezni a vételárat.

Amennyiben nem veszi át csomagját, a Pharmazone a visszaszállítás költségét a vásárlóra terheli, mely megegyezik a kiszállítás díjával. Vásárló tudomásul veszi, hogy abban az esetben is köteles a Vásárlónak felróható okból történő átvétel elmaradása esetén a szállítási díj megfizetésére, amennyiben ingyenes szállításra került sor.

Vásárló tudomásul veszi, hogy termékek kiszállítására az alábbi módon és feltételekkel van lehetőség:
19 kg, és/vagy 0,09 m3 nagyságú doboz méret.

Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen súly és/vagy méret meghatározás túllépését eredményező megrendelés esetén a rendelés tekintetében emelt összegű szállítási díj alkalmazása vagy a megrendelés nem teljesítésére kerülhet sor. Vásárló a részleteket az adott szállítási módra vonatkozó szolgáltatás weboldalán érheti el.


d) átvétel FoxPost csomagautomatában. A csomagautomatába szállítás díja 950 Ft, 17.500 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. A szerződéskötés a Pharmazone-nal, történik. A rendelést a Pharmazone nevében fogja a Kalmia.hu webshop visszaigazolni, a teljesítést a Pharmazone végzi. A csomagautomaták listáját a megrendelési folyamat során a FoxPost-os szállítást kijelölve lehet megtekinteni. Az automatákba történő szállítást a FoxPost Zrt. végzi, mely 1-3 munkanapot vesz igénybe. A vásárló emailben és SMS-ben értesítést kap, amikor a csomag megérkezett a választott automatába, ahol 4 napig őrzik azt. Csomagautomatán keresztüli kiszállítás esetén legfeljebb 9 munkanapon belül vehető át a rendelés.

Csomagautomata igénybevételével történő szállítási mód esetében a rendelés során online bankkártyával, előre utalással, vagy az átvételkor az automatánál bankkártyával van lehetőség rendezni a vételárat.

Amennyiben nem veszi át csomagját, a Pharmazone a visszaszállítás költségét a vásárlóra terheli, mely megegyezik a kiszállítás díjával. Vásárló tudomásul veszi, hogy abban az esetben is köteles a Vásárlónak felróható okból történő átvétel elmaradása esetén a szállítási díj megfizetésére, amennyiben ingyenes szállításra került sor.

Vásárló tudomásul veszi, hogy termékek kiszállítására az alábbi módon és feltételekkel van lehetőség:
15 kg, és/vagy 0,00729 m3 nagyságú doboz méret

Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen súly és/vagy méret meghatározás túllépését eredményező megrendelés esetén a rendelés tekintetében emelt összegű szállítási díj alkalmazása vagy a megrendelés nem teljesítésére kerülhet sor. Vásárló a részleteket az adott szállítási módra vonatkozó szolgáltatás weboldalán érheti el.

e) átvétel GLS csomagponton. A csomagpontos szállítás díja 1.290 Ft, 17.500 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. A szerződéskötés a Pharmazone-nel, történik. A rendelést a Pharmazone nevében fogja a Kalmia.hu webshop visszaigazolni, a teljesítést a Pharmazone végzi. A csomagpontok listáját a megrendelési folyamat során a GLS Csomagpontok szállítást kijelölve lehet megtekinteni. A GLS csomagpontra történő szállítást a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. végzi, mely 1-2 munkanapot vesz igénybe. A vásárló emailben és SMS-ben értesítést kap, amikor a csomag megérkezett a választott csomagpontba, ahol 3 napig őrzik azt. GLS Csomagponton keresztüli kiszállítás esetén legfeljebb 9 munkanapon belül vehető át a rendelés.

GLS Csomagpont igénybevételével történő szállítási mód esetében a rendelés során online bankkártyával, előre utalással, vagy az átvételkor készpénzzel (esetleg bankkártyával) van lehetőség rendezni a vételárat.

Amennyiben nem veszi át csomagját, a Pharmazone a visszaszállítás költségét a vásárlóra terheli, mely megegyezik a kiszállítás díjával. Vásárló tudomásul veszi, hogy abban az esetben is köteles a Vásárlónak felróható okból történő átvétel elmaradása esetén a szállítási díj megfizetésére, amennyiben ingyenes szállításra került sor.

Vásárló tudomásul veszi, hogy termékek kiszállítására az alábbi módon és feltételekkel van lehetőség:
19 kg, és/vagy 0,85 m3 nagyságú doboz méret.

Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen súly és/vagy méret meghatározás túllépését eredményező megrendelés esetén a rendelés tekintetében emelt összegű szállítási díj alkalmazása vagy a megrendelés nem teljesítésére kerülhet sor. Vásárló a részleteket az adott szállítási módra vonatkozó szolgáltatás weboldalán érheti el.

f) házhozszállítás Magyar Posta futárszolgálattal a megadott címre. A házhozszállítás díja 1.690 Ft. Ha munkanapon 13 óráig leadásra kerül a rendelés, akkor a kiszállítás jellemzően a 4-5 munkanapon belül megtörténik, egy email formájában előre jelzett napon. A kiszállítás egyebekben legfeljebb 10 munkanapot vehet igénybe. A szerződéskötés a Pharmazone-nal, történik. A rendelést a Paharmazone nevében fogja a Kalmia.hu webshop visszaigazolni, a teljesítést a Pharmazone végzi. A kiszállítások időbeni szervezését a jelen ÁSZF szerinti futárcég végzi (Magyar Posta Zrt.). A futárcég a vásárlónak e-mailben visszajelzést küld a csomag adatok regisztrációs rendszerben történő rögzítéséről.

A Magyar Posta házhozszállítás esetén a rendelés során online bankkártyával és előre utalással van lehetőség rendezni a vételárat. Az át nem vett csomagokat a futárcég megkísérli egy következő napon kézbesíteni. A sikertelen kézbesítés esetén felveszi a Vásárlóval a kapcsolatot. Ha az ismételt próbálkozás során sem sikerül kézbesíteni a csomagot, akkor a futárszolgálat a legközelebi Postán elhelyezi és 5 napig őrzi, majd visszaszállítja a csomagot a Pharmazone részére. Ebben az esetben Pharmazone a visszaszállítás költségét a vásárlóra terheli, mely megegyezik a kiszállítás díjával. Vásárló tudomásul veszi, hogy abban az esetben is köteles a Vásárlónak felróható okból történő átvétel elmaradása esetén a szállítási díj megfizetésére, amennyiben ingyenes házhozszállításra került sor. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

Vásárló tudomásul veszi, hogy termékek kiszállítására az alábbi módon és feltételekkel van lehetőség:
35 kg, és/vagy 0,021 m3 nagyságú doboz méret.

Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen súly és/vagy méret meghatározás túllépését eredményező megrendelés esetén a rendelés tekintetében emelt összegű szállítási díj alkalmazása vagy a megrendelés nem teljesítésére kerülhet sor. Vásárló a részleteket az adott szállítási módra vonatkozó szolgáltatás weboldalán érheti el.

 

g) átvétel Magyar Posta csomagponton (posták, automaták, benzinkutak, üzletek). A csomagpontos szállítás díja 1.090 Ft. A szerződéskötés a Pharmazone-nel, történik. A rendelést a Pharmazone nevében fogja a Kalmia.hu webshop visszaigazolni, a teljesítést a Pharmazone végzi. A csomagpontok listáját a megrendelési folyamat során a Magyar Posta Csomagpontok szállítást kijelölve lehet megtekinteni. A Magyar Posta csomagpontra történő szállítást a Magyar Posta Zrt. végzi, mely 4-5 munkanapot vesz igénybe. A vásárló emailben értesítést kap, amikor a csomag megérkezett a választott csomagpontba. Automata esetében 2 napig, egyéb csomagponton 5 napig őrzik azt.
A Magyar Posta csomagpont igénybevételével történő szállítási mód esetében a rendelés során online bankkártyával és előre utalással van lehetőség rendezni a vételárat.

Amennyiben nem veszi át csomagját, a Pharmazone a visszaszállítás költségét a vásárlóra terheli, mely megegyezik a kiszállítás díjával. Vásárló tudomásul veszi, hogy abban az esetben is köteles a Vásárlónak felróható okból történő átvétel elmaradása esetén a szállítási díj megfizetésére, amennyiben ingyenes szállításra került sor.

Vásárló tudomásul veszi, hogy termékek kiszállítására az alábbi módon és feltételekkel van lehetőség:
20 kg, és/vagy 0,025 m3 nagyságú doboz méret.

Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen súly és/vagy méret meghatározás túllépését eredményező megrendelés esetén a rendelés tekintetében emelt összegű szállítási díj alkalmazása vagy a megrendelés nem teljesítésére kerülhet sor. Vásárló a részleteket az adott szállítási módra vonatkozó szolgáltatás weboldalán érheti el.

 

A csomagolást követően 15:30 és 19:00 között kerül átadásra a csomag a szállító partnerek részére, akik elektronikusan értesülnek a csomagok és a vásárlók adatairól (Név, cím, email cím, telefonszám) a kiszállítás teljesíthetősége érdekében.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a webshopon rendelhető termékek esetében a csomagautomata igénybevételével történő rendelés esetén a beltéri csomagautomaták használatát indokolt alkalmazni. Az egyes termékekre vonatkozó speciális tárolási követelményekre figyelemmel a webshop a kültéri csomagautomata igénybevételével rendelt termékek esetében a termékek felhasználása, romlandósága, hatása, a termékkel kapcsolatos bármely szavatossági igény érvényesítése tekintetében felelősségét teljes egészében kizárja.


Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben felróható magatartása következtében az átvétel megtagadása esetén felmerült fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az ezen fizetési kötelezettség érvényesítésével és annak behajtásával kapcsolatos valamennyi költség megfizetésére is Vásárló köteles. Ezen behajtási kiadások tekintetében Vásárló köteles helytállni.

 

Online Patika kategóriát érintő szállítási mód:

h.) Medicina Expressz - Gyógyszer szállítás: Kiszállítás gyógyszertári szakszemélyzettel. A nem vényköteles gyógyszerek (OTC termékek) esetében, mint közvetlen lakossági gyógyszerellátásra jogosult vállalkozás, a Kalmia Gyógyszertár Kft. az arra jogosult szakdolgozója személyes közreműködésével biztosít házhozszállítást. Vásárló tudomásul veszi, hogy a szakszemélyzet a mindenkori gyógyszerszakmai szabályok betartásával jár el tevékenysége során. Csak vény nélküli gyógyszert tartalmazó rendelés esetén a minimális rendelési limit 20.000 Ft, mely esetén a szállítás ingyenes. Amennyiben a rendelés vény nélkül kapható gyógyszereken kívül egyéb terméket is tartalmaz, akkor a szállítás díja 1.500 Ft, 25.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes és nem alkalmazunk minimális rendelési limitet.
A jelen pont szerinti szállítási mód elérhető az alábbi településeken:

 • Budapest: Budapest döntő része, kivéve a Budai Vár és a Margitsziget, illetve bármely forgalomkorlátozással érintett budapesti terület esetében.
 • Üllő, Vecsés, Gyál, Dunaharaszti

Amennyiben a megrendelés a Kalmia Gyógyszertár részére az adott nap 15:00 óráig igazoltan megérkezik, úgy a kiszállításra várhatóan a következő munkanapon, általában pedig 1-3 munkanapon belül kerül sor. Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen szállítási mód alkalmazása esetében előreutalással, online bankkártyával és bankkártyával történő utánvétes fizetés igénybevételére van mód, készpénzzel történő utánvétes kifizetésre nincs lehetőség. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Vásárló által utánvéttel történő készpénzes kifizetés szándéka/jelzése esetén a kiszállítást végző szakdolgozó megtagadja a termék átadását és az így feleslegesen felmerült oda- és visszaszállítás díja kiszámlázásra kerül a vásárló számára.

A Medicina-Expressz szolgálatás esetén szállítási kapacitás függvényében a várható szállítás dátuma is megjelölésre kerül. Vásárló a rendelés során erről értesül és e körben lehetősége van arra, hogy eltérő szállítási dátumot jelöljön meg,

A Vásárló az általa megadott elektronikus levelezési címen, a kiszállítást megelőző munkanapon értesítést kap a megrendelés szállításának várható dátumáról és egy óra tizenöt perces idősávjáról. Majd a kiszállítás napján ezt az értesítést elektronikus levélben és SMS-ben is megkapja. A kiszállításokat munkanapokon 10:00-17:00 között végezzük. A szállítás előtt pár perccel SMS-ben vagy telefonon keresztül a Vásárló szintén értesítést kap a csomagja érkezéséről. Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerinti szállítási mód a vény nélkül kapható gyógyszerek esetében kizárólagosan alkalmazandó, azonban amennyiben a vény nélkül kapható gyógyszer mellett egyéb kategóriába tartozó termék rendelésére is sor kerül, úgy ezen termék kiszállítása is megtörténik a nem vény köteles termék jelen pont szerinti kiszállításával egyidejűleg.

Vásárló tudomásul veszi, hogy a gyógyszerszakmai szabályok betartása érdekében a gyógyszertár szakdolgozója a rendelés külső csomagolását felbontja, és a rendelt készítményeket tételesen adja át, a szükséges szakmai tájékoztatás kíséretében.

Vásárló tudomásul veszi, hogy termékek kiszállítására az alábbi módon és feltételekkel van lehetőség:
15 kg, és/vagy 0,03 m3 nagyságú doboz méret.

Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen súly és/vagy méret meghatározás túllépését eredményező megrendelés esetén a rendelés tekintetében emelt összegű szállítási díj alkalmazása vagy a megrendelés nem teljesítésére kerülhet sor.


III.11. Az átvétel módja, díjazása:

Belföldi GLS futárszolgálat: Díja 2.090 Ft, 30.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. Általában 1, de legfeljebb 5 munkanapon belül. A futárszolgálat üzletszabályzata az alábbi linken érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Belföldi ExpressOne futárszolgálat: Díja 1.190 Ft, 25.000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. Általában 1-3, de legfeljebb 5 munkanapon belül. A futárszolgálat üzletszabályzata az alábbi linken érhető el: https://expressone.hu/

Belföldi GLS csomagautomaták: Díja 850 Ft, 17.500 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. Általában 1-2, de legfeljebb 9 munkanapon belül. A szállító üzletszabályzata az alábbi linken érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Belföldi FoxPost Csomagautomaták: Díja 950 Ft, 17.500 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. Általában 1-3, de legfeljebb 9 munkanapon belül. A szállító üzletszabályzata az alábbi linken érhető el: https://foxpost.hu

Belföldi GLS Csomagpontok: Díja 1.290 Ft, 17.500 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes. Általában 1-2, de legfeljebb 9 munkanapon belül. A szállító üzletszabályzata az alábbi linken érhető el: https://gls-group.eu/HU/hu/home

Medicina Expressz - Gyógyszer szállítás: Kiszállítás szakszemélyzettel Budapestre. Csak vény nélküli gyógyszert tartalmazó rendelés esetén ingyenes, de a rendelés értékének el kell érnie a 20.000 Ft-ot. Amennyiben a vény nélküli gyógyszerek mellé egyéb terméket is rendel, akkor a szállítás díja 1.500 Ft, 25.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes. Általában 1, de legfeljebb 3 munkanapon belül szállítjuk.

Belföldi Magyar Posta futárszolgálat: Díja 1.690 Ft. Általában 4-5 munkanapon belül. A futárszolgálat üzletszabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

Belföldi Magyar Posta Csomagpontok: Díja 1.090 Ft. Általában 4-5 munkanapon belül. A szállító üzletszabályzata az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf

III.12. A rendelés vásárló által történő átvételét követően a vásárló részére véleménykérő e-mailben kérdőív kerül megküldésre.

III.13. Amennyiben egy vásárló szállítási módtól függetlenül három alkalommal nem veszi át a megrendelését, úgy a vásárló automatikusan, kizárólag online fizetéssel vásárolhat a továbbiakban. Amennyiben az átvétel a Vásárló hibájából hiúsul meg, úgy a csomag szállításával kapcsolatos költségek megtérítésére a vásárló köteles.

A csomag esetleges visszaküldése esetén a csomag kizárólag sértetlen, bontatlan, a szállítás céljából összeállított külső szállításra alkalmas csomagolás (pl. doboz) megnyitása és sérelme nélkül vehető vissza. Vásárló tudomásul veszi, hogy a jelen pont szerint hivatkozott, a megrendelés törlésére vonatkozó rendelkezések nem minősülnek a jelen ÁSZF V. fejezete szerinti elállási joggyakorlásnak. A vásárlástól való elállásra vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF V3-V8. pontja szerinti rendelkezések tartalmazzák. A jelen pont szerinti át nem vett csomag a szerződéstől történő elállásnak nem minősül.

III.14. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számla elektronikus úton kerül megküldésre. A csomag külső állapotát köteles kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és sérülés esetén jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, csomagsérülésből fakadó reklamáció jegyzőkönyv nélkül nem fogadható el.

IV. Fizetési feltételek

IV.1. A megrendelés időpontjában hatályos kiszállítási díjak a megrendelés folyamata során a „szállítás” aloldalon feltüntetésre kerülnek, illetve a rendelési folyamat végén, a szállítási mód választása során is láthatóak. Az átvételi mód megadását követően az alábbi fizetési módok közül lehet választani:

a) Fizetés átvételkor, utánvét (+400 Ft):

 • Csomagküldő házhozszállítás esetén készpénzzel és jellemzően bankkártyával a futárnál.
 • A nem vény köteles gyógyszerek házhozszállítása esetén bankkártyával történik az utánvételes fizetés. Készpénzzel történő utánvételes fizetésre nincs lehetőség.
 • Csomagpontos átvétel esetén készpénzzel és esetlegesen bankkártyával.
 • Csomagautomatás átvétel esetén bankkártyával.

 

Vásárló tudomásul veszi, hogy utánvételes fizetési mód alkalmazására kizárólag 3.000 Ft és 75.000 Ft közötti összes termékérték esetében van lehetőség – nem vényköteles gyógyszerkiszállítás esetén készpénzzel történő utánvételek fizetésre nincs lehetőség-. 3.000 Ft alatti és 75.000 Ft feletti összes termékérték esetén kizárólag online bankkártyás fizetésre - illetve meghatározott vásárlói kör részére előreutalással történő fizetésre - van mód a jelen ÁSZF szerinti módon és feltételekkel.

Vásárló tudomásul veszi, hogy Pharmazone WS Kft. és a Kalmia Gyógyszertár Kft.- üzleti és gazdasági érdekeik védelme céljából - csalásmegelőző szolgáltatásokat is igénybe vesznek, az innen kapott visszajelzések alapján - automatikus döntéshozatalt követően - az adott látogató esetében a fizetési módok meghatározásánál az utánvétel fizetési mód letiltásra kerülhet.

b) Online bankkártyás fizetés:

Medicina Expressz – gyógyszer kiszállítás rendelések esetében a fizetési tranzakció az OTP SimplePay (OTP Mobil Szolgáltató Kft.) fizetési oldalán keresztül történik.

Egyéb rendelések esetében a fizetési tranzakció a Global Payments (Global Payments Europe s.r.o. (GPE)) fizetési oldalán keresztül történik.

 

c) Fizetés előreutalással (banki utalás):

Vásárló megrendelését követően emailben tájékoztatást kap az utalás adatairól.
Az email tartalmazza:

 • az utalandó teljes összeget,
 • a bankszámlaszámot és
 • a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés/közlemény rovatában.

Az átutalt összeg a bankszámlára történő megérkezését követő 1 munkanapon belül a Szolgáltató intézkedik a termék szállításáról.

Vásárló tudomásul veszi, hogy előre utalás fizetési mód kizárólag a legalább 3 átvett megrendeléssel rendelkező cég, illetve magánszemély részére biztosítható.


IV.2. A vásárlás befejezésekor a Vásárló a „Tovább” gombra kattintva a megrendelés valamennyi adatát összesítő képernyőn láthatja. A Vásárló ezt követően az összes lényeges adat ismeretében fizetési kötelezettséggel járó megrendelést adhat le (szerződést köthet). A vásárlási folyamat bármely fázisában lehetősége van a Vásárlónak, hogy az egyes menüpontokra visszalépjen, vagy vásárlását megszakítsa. A megrendelés leadása után a megrendelés tételeit, az átvételi és fizetési módot már nem lehet módosítani.

IV.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy az adatkezelő által a felhasználói adatbázisában tárolt vevői személyes adatok online fizetés esetén
a) Medicina expressz – gyógyszer kiszállítás esetén átadásra kerülnek a OTP Mobil Szolgáltató Kft. mint adatfeldolgozó részére,
b) egyéb megrendelések esetében átadásra kerülnek a Global Payments Europe s.r.o. (GPE), mint adatfeldolgozó részére.
Az adatkezelő által továbbított vevői adatok köre az alábbi: Név, lakcím, telefonszám, e-mail cím vásárolt termék és azok költsége. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység részletes leírása a webshop adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: https://kalmia.hu/adatkezeles. A webáruház bankkártya adatokat nem rögzít és nem tárol. A bankkártya adatokat az online fizetési szolgáltatók oldalán lehet megadni.

IV.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy utánvéttel történő szállítás esetén 400,-Ft, azaz négyszáz forint kezelési költség kerül felszámításra, amely megfizetésre Vásárló köteles.

V. Elállás

V.1. A megkötött szerződéstől lehetősége van a Vásárlónak indoklás nélkül elállni a szerződést a megkötés napjára visszamenő hatállyal megszüntetheti.

V.2. A webshopban kapható termékek jelentős része olyan zárt csomagolású termékeknek minősülnek, amelyek tekintetében 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) e) pontja alapján – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – nem gyakorolhatja elállási jogát, azok nem küldhetők vissza. Fentieknek megfelelően tápszert, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket, étrendkiegészítőt vagy kozmetikumot csak bontatlan csomagolásban van lehetőség visszavenni. Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz vásárlása esetén csak kipróbálás előtt élhet az elállás jogával. A csomag esetleges visszaküldése esetén a csomagot kizárólag sértetlen, bontatlan, a szállítás céljából összeállított külső szállításra alkalmas csomagolás (pl. doboz) megnyitása és sérelme nélkül vehető vissza.

 

A 44/2004. (IV.28.) ESZCSM rendelet 21/B.§ (1) bekezdése alapján tévesen kiszolgáltatott gyógyszer vagy az NNGyK (korábban OGYÉI) által visszahívott gyógyszer kivételével gyógyszert visszavenni nem lehet. Fentiek alapján csak azon vény nélkül kapható gyógyszer tekintetében gyakorolhatja Vásárló elállási jogát, amely helyett Vásárló mást rendelt és a gyógyszert esetlegesen tévedésből került kiküldésre a Vásárlónak, illetve amelyet az NNGyK (korábban OGYÉI) visszahívott.


V.3. A Vásárló az elállási jogát a megrendelés jelen ÁSZF szerinti megrendelés átvételének napjától számított 14 naptári napon belül, indoklás nélkül gyakorolhatja. Az elállás abban az esetben jogszerű, amennyiben a Vásárló a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a jelen ÁSZF szerint megjelölt elérhetőségekre az elállási nyilatkozatát. Az elállási nyilatkozat mintát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

V.4. A Vásárló az elállási nyilatkozatot elektronikus levélben is jelezheti az ugyfelszolgalat@kalmia.hu címen. Elállási nyilatkozatát elküldheti a Kalmia.hu webshop postacímére is az alábbi címzéssel: Pharmazone WS Kft. (Kalmia Gyógyszertár Kft. képviseletében) 1061 Budapest, Király u. 12. A Pharmazone WS Kft. a Kalmia Gyógyszertár Kft. szerződéses kézbesítési megbízottja e körben.


V.5. Amennyiben a Vásárló eláll a szerződéstől, úgy legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül kerül visszatérítésre a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatás, ideértve a fuvarozási költséget is.
A Vásárlónak visszajáró összeg az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal megegyező formában kerül visszatérítésre, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e fizetési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. Bankkártyával történő fizetés esetén a Vásárló által kifizetett összeg jóváírásra kerül a bankkártyára, előre utalás esetén visszautalásra kerül arra a számlára, ahonnan az átutalás érkezett. Ennek átfutási ideje: 10-14 nap, a banki ügyintézés függvényében. A Vásárló által kifizetett összeg mindaddig visszatartásra kerül, amíg az elállási jogot érvényesítő Vevő a terméket nem küldte vissza, vagy a visszaküldés tényét kétséget kizáróan nem igazolta.


V.6. Vásárló köteles a vásárlással érintett kategória tekintetében az adott kategória szerint vagy a Kalmia Gyógyszertár vagy pedig a Pharmazone részére a terméket legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni az ugyfelszolgalat@kalmia.hu részére jelzett elállási nyilatkozat megküldését követően az ugyfelszolgalat@kalmia.hu levelezési címről érkezett értesítés szerinti módon és feltételekkel A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Vásárló viseli.


V.7. Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

VI. Szavatosság és jótállás

VI.1. Az adott kategória tekintetében a Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.


VI.2. Jótállás a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet Mellékletében felsorolt 10 000 Ft-nál drágább tartós fogyasztási cikkre vonatkozik.

Kötelező jótállás csak a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt 10.000,- forintot elérő eladási árú tartós fogyasztási- cikkre vonatkozik. A kötelező jótállás keretében a jótállási idő alatt felmerülő minőségi kifogás esetében lényegében a szavatossági jogokat (kijavítást, kicserélést, árleszállítást, elállást) lehet – de kedvezőbb feltételekkel – érvényesíteni.
A kötelező jótállás időtartama a termék árától függően 1, 2 vagy 3 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása, vagy ha az eszközt üzembe kell helyezni és azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, akkor az üzembe helyezés napja.

 • Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 10.000,- Ft – 100.000,- Ft közé esik, 1 év jótállás vonatkozik a termékre.
 • Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 100.001,- Ft – 250.000,- Ft közé esik, 2 év jótállás vonatkozik a termékre.
 • Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára a 250.000,- Ft-ot meghaladja, 3 év jótállás vonatkozik a termékre.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.
 • Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik – a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában -, valamint, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Vásárló nem igényli a vételár arányos leszállítását, az Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.
 • Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, az Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában – a Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár köteles a Vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.


VI.3. Amennyiben a hiba oka a teljesítés után keletkezett, úgy jótállási kötelezettség nem áll fenn.


VI.4. Kellékszavatosság: Vásárló adott kategória rendelése függvényében, így a Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.

 

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének feltétele a hiba közlésén túl, hogy a Vásárló igazolja, hogy a terméket a jelen ÁSZF szerinti Platformon keresztül vásárolta. A teljesítéstől számított egy éven túl azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VI.5. Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a jogszabály szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az ugyfelszolgalat@kalmia.hu elérhetőségen közölni a webshoppal. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított kettő év alatt évül el.


VI.6. Termékszavatosság: A Vásárló által megrendelt termék hibája esetén Vásárló - választása szerint – vagy a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

A Vásárló az általa választott termékszavatosság alapján követelheti a termék hibájának kijavítását, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a termék kicserlését is kérheti.

 

A kötelezett mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az ugyfelszolgalat@kalmia.hu elérhetőségen közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A termékszavatosság az adott termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli a gyártót.

 

VI.7. Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a VI.4. – VI.6. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

VII. Reklamáció és panaszkezelés

VII.1. A megrendelt terméktől eltérő termék megküldése, illetve az átvett termék minőségével kapcsolatos, vagy egyéb reklamációt Vásárló az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

elektronikus levél: ugyfelszolgalat@kalmia.hu posta: Kalmia.hu webshop, Pharmazone WS Kft. (Kalmia Gyógyszertár Kft. képviseletében) 1061 Budapest, Király u. 12.

VII.2. A reklamáció kivizsgálására a bejelentést követő 10 munkanapon belül kerül sor. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény érvényesítése kizárt.

VII.3. Az adott kategória függvényében így a Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár a Vásárló által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzítésre került a vevő neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az eladott dolog megnevezése, vételára, teljesítésének időpontja, a hiba/panasz leírása, hiba bejelentésének időpontja, a szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog, szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka. A gyógyszertár rögzíti továbbá a szavatossági igényre adott választ. A jegyzőkönyvet a gyógyszertár három évig köteles megőrizni.

VII.4. Amennyiben egy adott termék csomagolása a webáruház tartalmának frissítését megelőzően megváltozik, és Vásárló a terméket más, eltérő csomagolásban kapja meg, úgy ezen esetekben a Vásárló panasza nem elfogadható, mivel a hibás teljesítés ez esetben nem valósul meg.

VII.5. Vásárló tudomásul veszi, hogy a gyógyszertári tevékenységre a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

VII.6. A közforgalmú gyógyszertárak felett hatósági felügyeletet az NNGyK (korábban OGYÉI) gyakorolja, a regionális tisztifőgyógyszerészek elérhetősége az alábbi linken található: https://www.ogyei.gov.hu/tisztifogyogyszereszek_elerhetosege/

VII.7. Vásárló a panaszát megteheti továbbá a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi osztályán is.

VII.8. Vásárló továbbá igényérvényesítés körében a fogyasztó lakóhelye és tartózkodási helye szerinti Békéltető Testülethez is fordulhat, az alábbi elérhetőségen: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek. A Békéltető Testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesítését.

 

Tájékoztatjuk, hogy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályának elérhetőségei:

 1. Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
  Telefon: +36 1 450-2598
  E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
 2. Pest Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
  Telefon: +36 1 459 4843
  E-mail: fogyved@pest.gov.hu
 3. Bács-Kiskun Vármenyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 6000 Kecskemét, Szent István krt. 19/A.
  Telefon: 06 76 795-710
  E-mail: fogyasztovedelem@bacs.gov.hu
 4. Baranya Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
  Telefon: +36 72 795-398
  E-mail: fogyasztovedelem@baranya.gov.hu
 5. Békés Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.
  Telefon: +36 66 546-150
  E-mail: fogyved@bekes.gov.hu
 6. Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 3525 Miskolc, városház tér 1.
  Telefon: +36 46 512-971
  E-mail: fogyasztovedelem@borsod.gov.hu
 7. Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
  Telefon: +36 62 680-530
  E-mail: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu
 8. Fejér Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
  Telefon: 06 22 501-751
  E-mail: fogyved@fejer.gov.hu
 9. Győr-Moson Sopron Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
  Telefon: +36 96 795-950 E-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu
 10. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.
  Telefon: +36 52 533-924
  E-mail: fogyasztovedelem@hajdu.gov.hu
 11. Heves Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
  Telefon: 06 36 515-469
  E-mail: fogyved@heves.gov.hu
 12. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 5000 Szolnok, Indóház u. 8.
  Telefon: +36 56 422-603
  E-mail: jasz.kmmf@jasz.gov.hu
 13. Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos L. u. 2.
  Telefon: +36 34 309-303
  E-mail: fogyasztovedelem.meff@komarom.gov.hu
 14. Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 3100 Salgótarján, Karancs út 54.
  Telefon: 06 32 511-116
  E-mail: fogyved@nograd.gov.hu
 15. Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 7400 Kaposvár, Vásártéri u. 2.
  Telefon: 06 82 510+868
  E-mail: fogyasztovedelem@somogy.gov.hu
 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 4400 Nyíregyháza Hatzel tér 10.
  Telefon: 06 42 500-694
  E-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu
 17. Tolna Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
  Telefon: +36 74 795-385
  E-mail: fogyasztovedelem@tolna.gov.hu
 18. Vas Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 7.
  Telefon: +36 94 505-220
  E-mail: fogyasztovedelem@vas.gov.hu
 19. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
  Telefon: +36 88 550-510
  E-mail: fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
 20. Zala Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u. 22.
  Telefon: +36 92 510-530
  E-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu

Lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületek elérhetőségei

 1. Baranya Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
  Telefon: +36-72/507-154, 20/283-3422
  E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
 2. Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
  Telefon: (+36) 76 501 525, 501 532, Mobil: (+36) 70 938 4765
  E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 3. Békés Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
  Telefon: 06-66-324-976
  E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
 4. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1
  Telefon: 46/501-090 (új ügyek) 46/501-871 (folyamatban lévő ügyek)
  E-mail: bekeltetes@bokik.hu
 5. Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefon: 06-1-488-2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
 6. Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
  Telefon: +36-62/554-250/118
  E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 7. Fejér Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
  Telefon: 06-22/510-310
  E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
 8. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefon: 06-96-520-217
  E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu
 9. Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
  Székhely: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10., ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
  Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
  E-mail: bekelteto@hbkik.hu
 10. Heves Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint, Levélcím: 3300 Eger, Postafiók 440.
  Telefon: +36 36 416-660/105 mellék
  E-mail: bekeltetes@hkik.hu
 11. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park. 8. Telefon: 20/373-2570
  E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
 12. Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
  Telefon: 06-34-513-010
  Email: bekeltetes@kemkik.hu
 13. Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14.
  Telefon: 06-32-520-860 E-mail: nkik@nkik.hu
 14. Pest Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.
  Telefon: 06-1-792-7881 E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
 15. Somogy Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.
  Telefon: 06-82-501-000, 06-82-501-026
  E-mail: skik@skik.hu
 16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
  Telefon: 06-42-420-180
  E-mail: bekelteto@szabkam.hu
 17. Tolna Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
  Telefon: 06-74-411-661, Mobil: 06-30-664-2130
  E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu
 18. Vas Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
  Telefon: 06-94-312-356, 06-94-506-645
  Pergel Bea Békéltető Testületi munkatárs e-mail: bea@vmkik.hu
 19. Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220
  Telefon: ügyfélfogadási időben: 06-88-814-121, a kamara titkársága: 06 88 814-111
  E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
 20. Zala Vármegyei Békéltető Testület
  Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
  Telefon: 06-92-550-513
  E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu


VII.9. Vásárló a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat, igényérvényesítése érdekében peres eljárást kezdeményezhet.

VIII. Az ÁSZF hatálya

VIII.1. A jelen ÁSZF 2024. május 6-án lép hatályba, ide kattintva tölthető le.

Változások:

 • A GLS házhozszállítás és a GLS csomagpontos szállítás díja változott meg.

Korábbi verziók:
2021.06.30-2021.08.09. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2021.08.09-2021.09.21. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2021.09.21-2021.12.31. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2022.01.01-2022.03.30. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2022.03.30-2022.06.23. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2022.06.23-2022.08.02. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2022.08.02-2022.11.09. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2022.11.09-2023.01.04. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2023.01.04-2023.01.27. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2023.01.27-2023.04.27. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2023.04.27-2023.06.12. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2023.06.12-2023.07.14. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2023.07.14-2023.08.22. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2023.08.22-2023.08.31. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2023.08.31-2023.11.13. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2023.11.13-2023.12.11. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2023.12.11-2024.01.17. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2024.01.17-2024.02.27. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2024.02.27-2024.03.28. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2024.03.28-2024.04.24. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
2024.04.24-2024.05.06. közötti verzió ide kattintva tölthető le.

 

IX. Vegyes rendelkezések

IX.1 Vásárló ismeri az internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetleges hibákra, és vállalja az internet használat veszélyeit és korlátait. A webshopot nem terheli felelősség az interneten küldött, vagy fogadott adat elvesztése, az internetes hálózatban bekövetkező működési hiba miatt, ami gátolhatja vagy akadályozhatja a zavartalan működést.

A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről; A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. A teljes adattartalomról rendszeresen mentés készül, így esetleges probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatok adatbázisban kerülnek tárolásra. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatás kerül felhasználásra.

A termékekhez tartozó termékleírások, képek nagyobb része a gyártók kifejezett hozzájárulásával került felhasználásra, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért a webshop felelősséget nem vállal.

 

IX.2. A gyógyszerek megrendelésére viszonteladás céljából nincs lehetőség, a gyógyszerek kizárólag végfelhasználók részére kerülnek értékesítésre. Amennyiben a gyógyszerek ezen rendelkezés ellenére kereskedelmi célból tovább értékesítés céljából kerülnek megvásárlásra és/vagy tovább értékesítésre kerülnek, úgy az ezen tevékenység következtében kiszabott valamennyi bírság és jogkövetkezmény viselésére a tovább értékesítés céljából vásárlást kezdeményező vásárló köteles, aki köteles a kiszabott bírságok átvállalására is.

 

Vásárló köteles átvállalni mindazon szankciót, kártérítést és költséget is, amelyet hatóságok, vagy egyéb harmadik személyek érvényesítenek. A vásárló fentnevezett kötelezettségvállalásai alapján köteles a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni a fentiekben körülírt fizetési kötelezettséget, vagy ha ez megfizetésre került, a vásárló köteles azt visszafizetni az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül.

IX.3. A webshopon feltüntetett árak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák.

IX.4. Vásárló tudomásul veszi, hogy a webshopon feltüntetett árak esetében az alábbiak szerint részletezett árfeltüntetések nyilvánvalóan adminisztrációs hibának/hibás árfeltüntetésnek minősülnek:

a. 0 Ft összegben meghatározott ár,
b. a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 5000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
c. ésszerűtlenül kiugróan magas ár (pl hat számjegyű árfeltüntetés), ésszerűtlenül kiugóran alacsony vagy magas árfeltüntetés, számjegy adminisztrációs hiba következtében történő téves feltüntetése következtében, figyelemmel az adott termék a piacon elérhető árának besorolására (pl. 500,-Ft helyett 5000,-Ft, vagy 5000,-Ft helyett 500,-Ft)
d. a termék kiszerelése tekintetében igazolhatóan tévesen feltüntetett egységár és ár meghatározás

 

Hibás ár feltüntetésének észlelése esetén a Vásárló ezen feltüntetés tényét és az árfeltüntetéssel kapcsolatos kérdését az ügyfélszolgálaton jelezheti. A termék valós áron történő megvásárlásával kapcsolatban a webshop tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárló ezen valós ár ismeretében választása szerint a megrendelés lemondásáról dönthet. Ezen lemondás esetében a webshop Vásárlóval szemben hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásától eltekint.

IX.5. A jelen ÁSZF szerinti szolgáltatás Magyarország területére terjed ki, e körben szükséges a Vásárló esetében magyar lakcím, vagy magyar tartózkodási hely rendelkezésre állása.

IX.6. Vásárló tudomásul veszi, hogy a SARS-CoV-2 vírus terjedését, az azzal összefüggésben kialakuló COVID-19 világjárványt (a továbbiakban: Pandémia), valamint az ezekre tekintettel meghozott bármely és valamennyi állami, társadalmi, gazdasági vagy hatósági intézkedést (a továbbiakban: Pandémia-intézkedés) a Társaság ellenőrzési körén kívül eső, külső és elháríthatatlan oknak minősül. Felek rögzítik, hogy a Pandémia, illetőleg az arra tekintettel, avagy azzal összefüggésben meghozott Pandémia-intézkedések befolyásolhatják a jelen ÁSZF teljesítését. Felek megállapodnak, hogy a Pandémia vonatkozásában megfogalmazott rendelkezéseket akkor is alkalmazni rendelik, ha a Pandémia a WHO besorolásában már nem minősül világjárványnak, de a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatosan - így különösen, de nem kizárólagosan a teljesítési helyen - egyes Pandémia-intézkedések hatályukban fennállnak, avagy fennmaradnak.

Felek kifejezetten rögzítik és Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Pandémia terjedésével, avagy a Pandémia-intézkedésekkel összefüggésben a jelen Szerződés teljesítése, avagy bármely szolgáltatás nyújtása meghiúsulhat és lehetetlenné válhat (a továbbiakban úgyis, mint: Pandémia miatti lehetetlenülés). Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Pandémia miatti lehetetlenülés esetén Társaság haladéktalanul tájékoztatja Vásárlót a kialakult helyzetről és a szolgáltatások Pandémia miatti lehetetlenüléssel összefüggő teljesítésének akadályairól.


Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Pandémia miatti lehetetlenülés esetén az ÁSZF megszűnik.

Felek rögzítik, hogy a Pandémia okozta járványhelyzet következtében elrendelt kormányzati vagy hatósági intézkedések következtében fellépő késedelmes a az adott kategória függvényében a Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár Kft. teljesítése vonatkozásában Vásárlóigénnyel/követeléssel nem léphet fel az az adott kategória függvényében a Pharmazone-nal vagy a Kalmia Gyógyszertár Kft.-vel szemben, ezen késedelmes teljesítést Vásárló az azt okozó körülmények következtében a késedelem tekintetében köteles figyelmen kívül hagyni és a teljesíthetőség tárgyában köteles a az adott kategória függvényében a Pharmazone-nal vagy a Kalmia Gyógyszertár Kft.-vel egyeztetni. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy az érintett összeg visszafizetése körében sem járulékokat, sem kamatokat, sem díjakat, sem költségeket nem érvényesítenek semmilyen jogcímen egymással szemben. Felek kifejezetten megállapodnak, hogy Vásárló Pandémia miatti lehetetlenülés esetén, illetőleg a jelen Szerződés Pandémia miatti lehetetlenülés következtében való megszűnése esetén Társasággal szemben a jelen fejezetben hivatkozott és az adott kategória függvényében a Pharmazone vagy a Kalmia Gyógyszertár Kft. részére igazoltan átutalt összeg visszafizetésén túl semmilyen jogcímen semmilyen igényt nem érvényesít. Vásárló kifejezetten tudomásul veszi és kijelenti, hogy a Pandémia és a Pandémia-intézkedések olyan kockázatokat hordoznak, amelyek a Felek ráhatásán és ellenőrzésén kívül esnek. Vásárló e kockázatok ismeretében köti meg a Szerződést annak tudatában, hogy a jelen szerződés teljesítése és teljesíthetősége a Pandémia és a Pandémia-intézkedések függvényében meghiúsulhat és lehetetlenülhet

IX.7. Tárhely szolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14
Elérhetőség: unas@unas.hu
Weboldal: unas.hu

IX.8. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy gyakorlatukat alávetik a jelen ÁSZF-nek, valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv. és a az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (továbbiakban: „Általános adatvédelmi rendelet”) rendelkezéseinek. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

 

Budapest, 2023. december 11.

1. sz. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)


Címzett: *
Alulírott kijelentem hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

Megrendelés azonosítója:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó( aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen dokumentum tartalmazza a www.kalmia.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető webáruházban megvalósuló adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

1. Az adatkezelő személye

Amennyiben a Honlapon vény nélkül kiadható gyógyszert, gyógyhatású készítményt, vagy orvostechnikai eszközt vásárol, közös adatkezelés valósul meg a Pharmazone WS Kft (Cégjegyzékszám: 01-09-278288, adószám: 25492606-2-42, Székhely: 1061 Budapest, Király utca 12.). és a vonatkozó jogszabályi előírások szerint a terméket értékesítő gyógyszertár közreműködésével.

A Pharmazone WS Kft. üzemelteti a Honlapot, ennek keretében kezeli a regisztrációs adatokat, a hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatokat, valamint végzi az ügyfélszolgálati tevékenységet, ezért kezeli a megrendeléssel kapcsolatos adatokat is. Valamint értékesíti a Honlapon szereplő alábbi termék típusokat: bejelentett anyatej helyettesítő tápszer és speciális gyógyászati célra szánt tápszer; étrend-kiegészítő; dermokozmetikum; gyógyászati segédeszköz; gyógyászati segédeszköz, orvostechnikai eszköz; kozmetikum; orvostechnikai eszköz.

A vonatkozó jogszabályi előírások alapján ugyanakkor a Honlapon elérhető gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, vény nélkül kapható gyógyszert, hagyományos növényi gyógyszert, speciális gyógyászati célra szánt tápszert, csak az erre jogosultsággal rendelkező gyógyszertár értékesítheti, így a vásárló számára mindent esetben a terméket a gyógyszertár fogja értékesíteni, a gyógyszertár rendeli meg a terméket a vásárló számára, valamint (gyógyszertári átvétel esetén) a gyógyszertár állítja ki a számlát a vásárlás után, adja ki a terméket a vásárlónak és kezeli a termékkel kapcsolatos panaszokat.


A megrendelés teljesítése érdekében eljáró gyógyszertár a „Virág utcai Gyógyszertárat" működtető gazdasági társaság vagyis a Kalmia Gyógyszertár Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-384756, adószám: 14296949-2-42, Székhely: 1106 Budapest, Tündérfürt utca 13-15.).

A Pharmazone WS Kft. elérhetőségei:

 • székhely: 1061 Budapest Király utca 12.
 • email: ugyfelszolgalat@kalmia.hu
 • Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Németh Ádám Ügyvédi Iroda (dr. Németh Ádám Ügyvéd), email: bejelentes@drnemethadam.hu
2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja, és az adatkezelés időtartama

2.1. Regisztráció érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Honlapon történő regisztráláshoz az alábbi adatok megadása szükséges:

 • e-mail cím,
 • jelszó.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a regisztráció törléséig vagy a törlési kérelem más módon megvalósuló kéréséig kezeljük.

2.2. Fiókadatok megadása érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Honlapon lehetősége van a regisztráció során létrehozott fiókon belül további adatok megadására, melyek a következők:

 • kapcsolattartási adatok:
  • keresztnév,
  • vezetéknév,
  • mobiltelefonszám,
 • számlázási cím,
 • szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől).
 • Jogi személy vásárlása esetén adószám

Ezeket az adatokat megrendelés esetén mindenképpen meg kell adnia a vásárlónak, amennyiben a profiljában rögzíti ezeket, megkönnyítheti a későbbi megrendelések leadásának folyamatát.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a regisztráció törléséig vagy a törlési kérelem más módon megvalósuló kéréséig kezeljük.

2.3. Megrendelés teljesítése érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a Honlapon vagy telefonon megrendelést ad le valamely termékre, a létrejövő szerződés teljesítése érdekében kezelnünk kell az Ön nevét, számlázási és szállítási adatait, telefonszámát és e-mail címét.

A megrendelés során e-mail címére küldjük a megrendeléssel kapcsolatos információkat, telefonon vesszük fel Önnel a kapcsolatot a szállítás és teljesítés érdekében és a megadott adatai alapján állítjuk ki Önnek a számlát.

Amennyiben gyógyszert, vagy gyógyhatású készítményt, gyógyászati segédeszközt vásárol, akkor az a megrendelés leadása közben megadott adatait, valamint a megrendelt tételek adatait a Honlap adminisztrációs felülete rögzíti, majd az adatai elérhetőek lesznek a Kalmia Gyógyszertár Kft. számára is.

Ezek az adatok hordozhatnak magukban információt az érintett egészségügyi állapotára és betegségeire, így ezek az adatok a Rendelet szabályai szerint különleges adatnak minősülnek.

A megrendelések teljesítése során a Dro-IT Kft. által üzemeltetett Utánvét Ellenőr szolgáltatást használjuk. Az utánvét ellenőr szolgáltatás keretében a vásárló email címe alapján egy keresést hajtunk végre a Dro-IT Kft. által fenntartott email címek kódolt változatát tartalmazó (személyes adatot nem tartalmazó) adatbázisban, amibe olyan email címek kódolt változata kerül, akik az utánvét ellenőr szolgáltatást használó webshopoknál már rendeltek. Az adatbázis visszaigazolja számunkra, hogy a vásárló az utánvét ellenőr szolgáltatáshoz csatlakozott webshopokból milyen arányban vette át/nem vette át a csomagját.

A keresés érdekében a vásárló email címét a vásárlási folyamat során hash kóddá alakítjuk és ezzel a kóddal kérdezünk be az adatbázisba. Az adatbázisból visszakapjuk azt az arányszámot, hogy milyen arányban vette át a vásárló már a csomagját. Ha ez az arányszám nem éri el a 75%-ot (azaz a rendszerben rögzített vásárlásai 25%-a esetében a csomagját nem vette már át), akkor az utánvét lehetőségét a webshopunk nem engedélyezi a vásárló számára.

Ez egy automatikus döntéshozatal a vásárló email címe alapján. Az automatikus döntéshozatal alapvető logikája, hogy amennyiben a keresés alapján a vásárló nem éri el az általunk az átvett csomagokra meghatározott arányszámot, a vásárló az utánvétel fizetési megoldást nem választhatja ki, csak az előre fizetést.

A webshopunk automatikusan továbbítja majd a Dro-IT Kft. számára a hash kód segítségével, hogy a nálunk megvalósult megrendelés során az átvétel sikeres volt-e, vagy sem.

Az Utánvét Ellenőr szolágáltatás esetén lehetőségünk van beállítani azt is, hogy egyedi mérlegelés alapján, hogy az utánvét ellenőr szolgáltatásban rögzített adatoktól függetlenül egy-egy vásárló számára az utánvétes vásárlás engedélyezett legyen, vagy legyen megtiltva.

Az Utánvét Ellenőr szolgáltatás használatának célja az Adatkezelőnél az át nem vett csomagok miatt felmerülő károk mérséklése. Amennyiben a vásárló nem ért egyet az utánvét ellenőr szolgáltatás által adott eredménnyel és azzal, hogy számára az utánvétes fizetés nem engedélyezett, ügyfélszolgálatunkon jelezheti.

Személyes adatot a Dro-IT Kft. számára nem továbbítunk, csak az email cím vissza nem fejthető hash kódját és ehhez kapcsolva az átvétel sikerességéről, vagy sikertelenségéről szóló információt és nincs olyan egyéb információja a Dro-IT Kft.-nek, ami alapján a hash kódot vissza tudná fejteni, vagy azonosítható személyhez tudná rendelni.

A szolgáltatás működési elve alapján azonban a nálunk végrehajtott vásárláshoz kapcsolódó átvétel kihatással van a vásárlónak az Utánvét Ellenőr szolgáltatásban a hash kódként szereplő email címéhez kapcsolt átvételi arányszámára, ami a csatlakozott szolgáltatók beállításaitól függően más webshopokban végrehajtott vásárlások esetén az utánvétes fizetési mód választási lehetőségére kihatással van (sikeres átvétel javítja az arányszámot, sikertelen átvétel rontja az arányszámot).

 

A megrendelés teljesítése érdekében igénybe vett további adatfeldolgozók:

A patikai informatikai rendszert üzemeltető társaság, akinek a rendszerében történik a patikai készlet kezelése és a vonatkozó törvény szerinti adminisztrálása

Címzett neve: Patika Platform Kft.
A címzett székhelye: 1061. Budapest, Király utca 12.
A címzett telefonszáma: +36-1/443-3221
A címzett e-mail címe: ugyfelszolgalat@daxa.hu
A címzett weboldala: http://patikaplatform.hu

 

Telefonon történő rendelés esetén a megrendelés teljesítése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó
Címzett neve: Rebell Telecommunication Zrt.
A címzett székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 41. 3. emelet 55.
A címzett telefonszáma: (06 1) 999 0100
A címzett e-mail címe: info@rebell.hu
A címzett weboldala: www.rebelltel.hu

 

A számlázáshoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói
Címzett neve: N-Ware Informatikai Kft.
A címzett székhelye: 1139 Budapest, Gömb utca 26
A címzett telefonszáma: +36-1/767-8200
A címzett e-mail címe: https://www.billzone.eu/hu-hu/szamlazo/kapcsolat
A címzett weboldala: www.billzone.eu/hu-hu/szamlazo

 

Online kártyás fizetéshez kapcsolódó adatkezelések címzettje Medicina Expressz szállítási módok esetén:
Címzett neve: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
A címzett székhelye: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
A címzett telefonszáma: + 36 1 366 66 11
A címzett e-mail címe: ugyfelszolgalat@simple.hu
A címzett weboldala: www.simple.hu

 

Online kártyás fizetéshez kapcsolódó adatkezelések címzettje NEM Medicina Expressz szállítási módok esetén:
Címzett neve: Global Payments Europe s.r.o.
A címzett székhelye: V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10
A címzett telefonszáma: +36 1 324 2248
A címzett e-mail címe: ugyfelszolgalat@globalpay.hu
A címzett weboldala: https://www.globalpayments.com/hu-hu

 

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói

Címzett: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (aki a GLS házhozszállítást, csomagautomatás és csomagpontos szállítást valósítja meg)

A címzett székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

A címzett telefonszáma: +36 29 886 700

A címzett e-mail címe: info@gls-hungary.com

A címzett weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

Címzett: Express One Hungary Kft. (aki az ExpressOne házhozszállítást valósítja meg)

A címzett székhelye: 1239 Budapest, Európa utca 12.

A címzett telefonszáma: +36 1 767 82 00

A címzett e-mail címe: ugyfelszolgalat@expressone.hu

A címzett weboldala: www.expressone.hu

 

Címzett: Foxpost Zrt. (aki a Foxpost csomagátvevő automatákat üzemelteti)

A címzett székhelye: 3300 Eger, Maklári út 119.

A címzett telefonszáma: +36 1 999 0369

A címzett e-mail címe: info@foxpost.hu

A címzett weboldala: www.foxpost.hu

 

Címzett: OptimoRoute Inc. (aki a vény nélkül kapható gyógyszerek kiszállítása érdekében alkalmazott fuvartervező szoftver szolgáltatója)
A címzett székhelye: 228 Hamilton Ave, FL 3, Palo Alto, CA 94301.
A címzett telefonszáma: +1-855-338-2838
A címzett e-mail címe: privacy@optimoroute.com
A fuvarszervezés érdekében a páciens adatait nem, csak szállítási címét és a rendelés azonosítóját adjuk át az adatfeldolgozónak.
Az adatfeldolgozó amerikai székhellyel rendelkező vállalkozás, aki felé a GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján továbbítjuk a személyes adatokat, mivel az adattovábbítás célja a vásárlók kiszolgálását segítő kiszállítási útvonalak megtervezése, ezáltal a vásárló és a gyógyszertár között létrejövő szerződés teljesítésének előkészítése.

 

Címzett: Bellis Egészségtár Kft. (aki a gyógyhatású készítmények szállítását készíti elő)

A címzett székhelye: 1151 Budapest, Károlyi Sándor út 121.

A címzett e-mail címe: egeszsegtar@bellis.hu

A címzett weboldala: www.bellis.hu

 

A futárszolgálatok az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az Önnel, mint vásárlóval kötött szerződés teljesítése.

Különleges adat esetén az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint az érintett kifejezett hozzájárulása, amit az érintett a vásárlás leadásakor tud jelezni az Adatkezelő felé.

Számla esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [ezért a számlával kapcsolatos adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]. A számlával kapcsolatos adatkezelést az az adatkezelő teljesíti Ön felé, aki a számlát kiállítja Önnek.

Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, elengedhetetlen a vásárlás teljesítése érdekében.

Az Utánvét Eellenőr szolgáltatás használatának jogalapja az át nem vett csomagok miatti károk megelőzéséhez fűződő jogos érdekünk (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint adatkezelés).

Adatkezelés időtartama

Adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő elteltéig (ami 5 év) kezeljük (mind a két adatkezelő). A kiállított számlákat a számvitelről szóló törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

Az Utánvét Ellenőr szolgáltatás keretében megvalósuló hash kód képzés során keletkező hash kódot nem tároljuk a vásárlási folyamat lezárultát követően.

2.4. Személyre szabott direkt marketing és vásárlói elégedettség mérés érdekében kezelt adatok

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Honlapon lehetőség van hírlevélre is feliratkozni valamint külön hozzájáruléás esetén SMS és webpush értesítéseket kérni (együttesen feliratkozás, direkt marketing üzenet küldés).

A feliratkozó személy számára magának a direkt marketing üzenetnek a kiküldése érdekében kezeljük a feliratkozó nevét, email címét.

A személyre szabott marketing üzentetek kiküldése (pl. termékajánlók) érdekében kezeljük az adott felhasználó Honlappal kapcsolatos alábbi adatait: megtekintett weboldalak, milyen termékeket tekintett meg, milyen termékeket tett a kosárba (vásárlás nélkül), milyen termékeket vett ki a kosárból. Ezen adatokat az adatfeldolgozónk anonim módon gyűjti, de minden esetben egyedileg elhatárolja egymástól a felhasználókat és olyan cookiet használ, amely alapján később ezen adatok (regisztráció, vásárlás, vagy hírlevél feliratkozás esetén) összekapcsolhatóak az adott személlyel. Amíg tehát Ön nem adja meg számunkra email címét, vagy más személyes adatát, a rendszer nem tudja ezen adatokat Önhöz rendelni, statisztikai adatként tárolja.

Azonban, ha ezen adatok gyűjtéséhez Ön hozzájárult a cookie-k engedélyezése során, és később Ön megadja számunkra email címét, telefonszámát, vagy vásárol nálunk, akkor ezen adatok Önhöz kapcsolva jelennek meg a rendszereinkben. Direkt marketing üzenetet azonban csak akkor küldünk Önnek az adatok felhasználásával, ha a direkt marketing üzenet küldéséhez külön hozzájárult.

Ön ezen adatok gyűjtését és felhasználását meg tudja akadályozni, ha nem engedélyezi ezen statisztikai és marketing adatgyűjtést végző cookiek működését.

Amennyiben Ön már vásárlónk, a személyre szabott marketing üzentek küldéséhez felhasználjuk a korábbi vásárlási tevékenységével kapcsolatos adatait (pl.: korábbi vásárlások adatai, vásárlás elmaradásának ténye, félbehagyott kosár) is.

Vásárlói elégedettség mérés érdekében a vásárló nevét és email címét, valamint a kérdéseinkre adott válaszát kezeljük. Amennyiben a vásárló feliratkozott hírlevélre, rendszeres időközönként megkeressük elégedettség méréssel, amennyiben hírlevélre nem iratkozott fel, csak egy alkalommal keressük meg.

A korábbi vásárlási adatok kezelésének célja, hogy a marketing üzenetek célzottan tudjanak a feliratkozóhoz eljutni.

A hírlevélküldési célú adatok kezelője a Pharmazone WS Kft.

A statisztikai célú adatgyűjtés érdekében igénybe vett adatfeldolgozó:

 • Címzett: Squeezely B.V.
 • A címzett székhelye: Visseringlaan 24 A, 2288 ER, Rijswijk, Hollandia
 • Kapcsolat: https://www.squeezely.tech/nl/contact
 • A címzett weboldala: https://www.squeezely.tech/

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása a személyre szabott direkt marketing üzenet küldés esetén. A statisztikai adatgyűjtéshez a cookie cms rendszerben tud hozzájárulni, illetve hozzájárulását visszavonni, a direkt marketing üzenet küldéséhez külön az erre szolgáló felületen tud hozzájárulni.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat hírlevélküldési célból a leiratkozásig, vagy törlési kérelemig kezeljük.

A vásárlói elégedettség mérés érdekében az adatokat az első levél kiküldése után töröljük, amennyiben nem iratkozott fel hírlevél küldésére. Amennyiben feliratkozott, akkor a hírlevélküldéshez adott hozzájárulás visszavonásáig, vagy törlési kérelemig vásárlói elégedettség mérés céljából is kezeljük az adatot.

2.5. Kapcsolati menüpont

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A Honlapon lehetőséget biztosítunk az Ön számára, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjen velünk a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével és elküldésével. Az űrlapon az Ön teljes nevét, e-mail címét, telefonszámát és az üzenetét kell megadnia.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat addig kezeljük, amíg a kapcsolatfelvételi kérelmét kezeljük.

2.6. Panaszügyintézés kezelése keretében kezelt adatok 

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben a vásárlással kapcsolatos bármilyen ügyintézést végzünk, vagy az Ön panaszát kezeljük, az ügyintézés során személyes adatok kezelését is megvalósítjuk.

A panaszügyintézéssel kapcsolatban az Ön nevét, elérhetőségi adatait (e-mail cím, telefonszám, postai cím) és panaszában közölt további adatokat kezeljük. Ezek az adatok hordozhatnak magukban az Ön egészségügyi állapotára és betegségeire vonatkozó információkat, így ezek az adatok a Rendelet szabályai szerint különleges adatnak minősülnek.

Az adatkezelés célja a jogszabályi előírásoknak megfelelő panaszügyintézés megvalósítása.

Amennyiben a termékkel kapcsolatban van panasza, azt továbbítjuk a terméket kiszolgáló gyógyszertár felé.

Az eladó a bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzítésre került a vevő neve, címe, valamint nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, a jegyzőkönyvben rögzítésre kerül az eladott dolog megnevezése, vételára, teljesítésének időpontja, a hiba/panasz leírásának és bejelentésének időpontja, és az érvényesíteni kívánt jog. A gyógyszertár rögzíti továbbá a szavatossági igényre adott választ. A hiba leírásában szereplő adatok hordozhatnak magukban az Ön egészségügyi állapotára és betegségeire vonatkozó információkat, így ezek az adatok a Rendelet szabályai szerint különleges adatnak minősülnek.

Adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban, ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kötelesek vagyunk a panaszt megőrizni, amely miatt az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés lesz. A különleges adatok kezelése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja mellett a 9. cikk (2) bekezdés a) pontján, azaz érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A hibás teljesítéssel kapcsolatos jegyzőkönyv esetében az adatkezelést a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet írja elő, amely miatt az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés lesz. A különleges adatok kezelése a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja mellett a 9. cikk (2) bekezdés a) pontján, azaz érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Adatkezelés időtartama

A fogyasztóvédelmi törvény alapján az adatokat a panaszügyintézést követő 3 évig kell megőriznünk.

A jegyzőkönyvet a gyógyszertárak három évig kötelesek megőrizni.

2.7. Telefonon keresztül leadott megrendelés kezelése céljából megvalósuló adatkezelés

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben Ön telefonon keresztül ad le megrendelést valamely termékre, a hívást a szerződéskötés tartalmának és tényének igazolása céljából rögzítjük.

A rögzítés következtében a hívást, a hívás során elhangzottakat kezeljük.

A megrendelés kezelése érdekében a 2.3. pont szerinti adatokat kezeljük.

A megrendelés teljesítése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó a Rebell Telecommunication Zrt. (e-mail: info@rebell.hu; székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 41. 3. emelet 55. (1) 999 0100)


Adatkezelés jogalapja

A telefonon keresztül történő rendelés választása az Ön önkéntes döntése, amelyről tájékoztatjuk és van lehetősége a Honlapon keresztül is rendelést leadni, ezért az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti az Ön önkéntes hozzájárulása.

 

Adatkezelés időtartama

A hívást a rögzítést követő 1 évig tároljuk, kivéve, ha Ön korábban nem vonja vissza a hozzájárulását.

 

 

2.8. TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CÉLÚ ADATKEZELÉS

 

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Amennyiben Ön telefonon keres fel minket, a hívást minőségbiztosítási okból rögzítjük. Az adatkezelés célja, hogy a panasz, annak kezelését dokumentálni és ellenőrizni tudjuk.

A rögzítés következtében a hívást, a hívás során elhangzottakat kezeljük.

A megrendelés teljesítése érdekében igénybe vett adatfeldolgozó a Rebell Telecommunication Zrt. (email: info@rebell.hu, székhely: 1092 Budapest Ráday utca 41. 3. emelet 55. (1) 999 0100)

Adatkezelés jogalapja

A telefonos ügyfélszolgálat választása az Ön önkéntes döntése, amelyről tájékoztatjuk és van lehetősége más formában is panasszal fordulni hozzánk (pl.: email), ezért az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti az Ön önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

A hívást a rögzítést követő 1 évig tároljuk, kivéve, ha Ön korábban nem vonja vissza a hozzájárulását.

 

2.9. "TERMÉK ELÉRHETŐSÉGÉRŐL EMAIL ÉRTESÍTÉS KÜLDÉSE" CÉLÚ ADATKEZELÉS

 

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Előfordulhat, hogy Ön egy olyan termék iránt érdeklődik, amely éppen nem rendelhető. Ebben az esetben a termék adatlapján van lehetősége email-es értesítést kérni, amit akkor küldünk ki automatikusan, amikor a termék újra rendelhetővé válik.

Az adatkezelés célja, hogy automatikus értesítést kaphasson amennyiben a termék újra rendelhető.

A kezelt adatok köre: email cím, kiválasztott termék

Adatkezelés jogalapja

Ennek a szolgáltatásnak az igénybevétele az Ön önkéntes döntése, ezért az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti az Ön önkéntes hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a termék elérhetőségéig kezeljük, vagyis amikor újra rendelhetővé válik a termék, akkor automatikusan elküldjük az értesítést, majd a megadott adatok törlődnek rendszerünkből. Vagy ha Ön kéri adatainak törlését, akkor a kérelem feldolgozásáig kezeljük adatait.

3. Általános Adatfeldolgozók

A honlap üzemeltetése során az alábbi általános adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

 • Unas Online Kft. (székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14., email: unas@unas.hu) aki a tárhelyszolgáltatást végzi és a webshop technikai megvalósítója,
 • Rocket Sience Group Inc (székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA; kapcsolat: https://mailchimp.com/contact/?primaryTopic=prospective) aki a hírlevélküldő rendszert biztosítja. Az adatfeldolgozás során a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor; az érintett számára a GDPR-ban garantált védelem szintjét úgy biztosítjuk, hogy az adatfeldolgozóval megkötöttük az Európa Unió Bizottságának adatvédelmi mintaszerződését, melyben szerepelnek a fentieket biztosító garanciális rendelkezések.
4. Cookie adatkezelés

A Honlap egyes részei az Ön azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie, vagy süti) használnak. A Honlap látogatásával és annak egyes funkciói használatával Érintett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Érintett számítógépén tárolódjanak és ahhoz adatkezelő hozzáférhessen.

Ön a böngészőprogram segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.

A cookie-t Ön is képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat az Érintett számára.

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok, amelyek a Honlapon keresztül a Honlap használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a Honlap használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A Honlapon az alábbi sütiket használjuk:

Elengedhetetlenül szükséges sütik:

Az elengedhetetlen sütik a Honlap használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a Honlap biztonságos területeihez való hozzáférés.

Funkcionális sütik:

A funkcionális sütik segítenek bizonyos funkciók hiánytalan működésében pl. tartalmak megosztása közösségi médiában vagy visszajelzések gyűjtésében stb.

Statisztikai sütik:

Statisztikai sütiket használnak annak megértésére, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Ezek a cookie-k adatot nyújtanak a látogatók számáról (névtelenül), a visszafordulási arányról, a forgalmi forrásról stb.

Teljesítmény sütik:

A teljesítmény-sütiket a weboldal kulcsfontosságú teljesítménymutatóinak megértésére és elemzésére használják, amelyek hozzájárul a felhasználói élmény javításához.

Marketing sütik:

A marketing sütik elfogadásával hozzájárul, hogy a korábban meglátogatott oldalak alapján releváns hiírdetéseket kapjon és elősegíti a hirdetések hatékonyságának javítását.

Az elengedhetetlenül szükséges és a funkcionális cookiek esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.

A statisztikai, teljesítmény és marketing célú cookiek esetében az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg, amit figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, lehetőségünk van további két hónappal meghosszabbítani.

A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Jogait valamennyi adatkezelő felé érvényesítheti a bevezetőben jelölt elérhetőségek valamelyikén.

5.1. A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

5.2. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

5.3. Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

5.5. Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

5.6. Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.7. Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk, ha az adatkezelés automatizált módon valósult meg.

A címzett adatkezeléséért az adatkezelők nem tartoznak felelősséggel.

5.8. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, postafiók: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.

 

6. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

 

7. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. november 13-án lép hatályba, mely ide kattintva tölthető le.

Változások:

 • Bevezetjük a GlobalPaymnets online krtyás fizetési szolgáltatót.

Korábbi verziók:

 • 2021.06.30-2022.03.30. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
 • 2022.03.30-2022.06.23. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
 • 2022.06.23-2022.12.01. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
 • 2022.12.01-2023.01.25. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
 • 2023.01.25-2023.08.22. közötti verzió ide kattintva tölthető le.
 • 2023.08.22-2023.11.1.3 közötti verzió ide kattintva tölthető le.